Tietosuojaseloste

Tmi Eija Rantanen,Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Tmi Eija Rantanen/Eija Rantanen käsittelee henkilötietoja. Tämä seloste koskee Tmi Eija Rantasen asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä ja on laadittu Euroopan Unionin yleisen tietosuoja.asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti.


Rekisterinpitäjä 

Yritys: Tmi Eija Rantanen 

Käyntiosoite: Koulutie 6, 33470 Ylöjärvi

Sähköposti: tmi.eijarantanen@gmail.com 

Puhelin: 0505382136

Y-tunnus: 2388169-9

Rekisterin yhteyshenkilö: Eija Rantanen 

Henkilötietojen käsittelijä ja vastaanottaja: Eija Rantanen

Tietosuojavastaava: Eija Rantanen


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tmi Eija Rantanen käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

-hierontapalveluiden tarjoaminen ja toteuttaminen
-asiakassuhteen ylläpitäminen ja asiakaspalvelu
-askutus ja maksujen käsittely
-palautteen kerääminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen
-mahdolliset lailliset velvoitteet


Käsiteltävät henkilötiedot

Tmi Eija Rantanen käsittelee seuraavia henkilötietoja:

-yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-terveydentilaan liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen hierontapalveluiden turvallisuuden varmistamiseksi
-maksutiedot


Henkilötietojen säilytysaika

Tmi Eija Rantanen säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai sovellettavan lain niin vaatiessa.


Tietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Tmi Eija Rantanen ei jaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa ilman asiakkaan suostumusta ellei se ole tarpeen palvelujen tarjoamiseksi tai sovellettavan lain niin vaatiessa.


Asiakkaan oikeudet

Tmi Eija Rantasen asiakkaalla on oikeus:
-päästä omiin henkilötietoihin ja pyytää niiden oikaisemista
-pyytää tietojensa poistamista
-vastustaa tietojensa käsittelyä
-siirtää tietonsa toiselle palveluntarjoajalle
-peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen


Tietoturva

Tmi Eija Rantanen huolehtii asianmukaisista teknisistå ja organisatorisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä tai muulta tietoturvaloukkaukselta


Yhteydenotot

Kaikki tietosuojaan liittyvät kysymykset tai pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tmi.eijarantanen@gmail.com


Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tmi Eija Rantanen pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaesssa. Päivitetty versio on saatavilla www.tmieijarantanen.fi ja vastaanottotilassa.


Viimeisin päivitys 7.1.2024